העלות של מארג "השיער של הת'ר" שלך

העלות היחידה היא דמי משלוח של 5 ליש"ט. במידה וסכום זה מהווה בעיה, ניתן לוותר עליו.

תרומות

נהיה אסירות תודה לכל תרומה.

ניתן לתרום לנו ישירות ובאופן בטוח באמצעות PayPal